ژوئیه 24, 2009

تارنگار« سانکراید – جوان » : ارد بزرگ ، کوهستان

Posted in جملات حکیمانه ، پند ها و اندرز ها ، جملات کوتاه ، سخنان زیبا ، جملات کوتاه ، سخنان ارد بزرگ در 3:40 ب.ظ. توسط babozorgan

کوهستان را بنگر ؛

به تو می گوید نوک بلند و خیره ساز آن ، از پس دامنه ای گسترده ، آسمان را به زانو درآورده است .

( ارد بزرگ )


ماخذ : http://sunkeraid-javan.pib.ir/234126/%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF+%D8%8C+%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86.html

Advertisements

ژوئیه 23, 2009

تارنگار مرد تنهایه شب : نفس هرز

Posted in جملات حکیمانه ، پند ها و اندرز ها ، جملات کوتاه ، سخنان زیبا ، جملات کوتاه ، سخنان ارد بزرگ در 9:14 ب.ظ. توسط babozorgan

نمیدونم تا حال حرفی از کسی شنیدید منظورم از نزدیکترین افراد زندگیتونه که هرگز انتظار چنین حرفی رو نداشتید.تو این نوشته میخوام احساسی که بعد از شنیدن یکی از اون حرفها بهم دست داد رو براتون بگم شاید یکم دلم آروم بگیره.من اسمشو گذاشتم نفس هرز چون به نظرم وقتی نفسی فرو میره و بیرون میاد نباید با حرفهای بیهوده به جای شکر نعمت کفر نعمت کنیم و کسی رو و شاید نزدیکترین کسانمون رو ناراحت کنیم.البته نمیتونم اون حرفا رو بگم فقط احساسم رو بعد از شنیدنش براتون میگم که خودتون به تاثیر حرفی که به کسی میزنید پی ببرید و هرگز نفس هرزی از درونتون بیرون نیاد انشاالله…

اونایی که از زندگیشون لذت میبرن نخونن لطفا

آنگاه که شروع به سخن کرد نامردی در لباس مرد کلمات مرا به سوی مرگی خوف ناک می کشاند مرگی نه از دنیا، مرگی خسته مرگی تنها مرگی خشک وسوزان، اما مرگ ، من اولین را برد، من من نبود، پرده کنار رفت خود را به سمت رهایی دیدم رهایی که قیمتی همچون خون داشت شیشه شکست انگار خون توان ماندن در بدنم را نداشت و بدنم طاقت ماندن در این غمکده را اندکی بعد خود را در بیشه دیدم، اما بیشه مرا پذیرفت، نوری نبود، سکوت همه جا فرمانروا بود صدای رعدی پیام باران بود، نفسم به سختی فرو میرفت صدای نفس نفس مرا به خود آورد انگار ابری از سینه برون میکردم با هر نفس، نور چراغی در دوردست در ابر نفسم گم می شد قلبم میکوبید انگار می خواست تمام دنیا صدایش را بشنوند با هر بار کوبیدن چشمانم به خواب دشنام میدادند باد باران را در دست داشت که همچون شلاق مرا می کوبید عرق سردی بر تمام وجودم نشسته بود که با اشک و خون و باران یکی شده بود باران مرا غسل آرامش می داد کور سوی چراغ در آب موج میزد، پاهایم توان برخواستن نداشتند صدای قلبم همچون صدای دهل پاره ای مینمود، حرکت خون را در زیر پوستم احساس می کردم که همچون گدازه با آب باران خنک می شد، حرفهایش را با نفسی ناتوان تکرار میکردم گریه به خنده مهلت نمیداد چشمانم به دنبال نور می گشت اما قلبم با صدای که رو به خاموشی می رفت نور را از چشمانم میدزدید دستانم رمقی برای حرکت نداشت سرشار از فریاد بودم اما صدایی نبود.ناگاه خاموش شدم سپیده دم، کم کم با نوازش خورشید کس دیگری بیدار شد و من وجود نداشت.


همواره آدمیان محیط و چنبره بدی و پلیدی را با دانش و اندیشه برتر خویش بسته و بسته تر می سازند . اُرد بزرگ

برخلاف ‹‹اندیشه های مدرن›› درباره ی زن و مرد، آموزش واقعی در مورد رابطه ی جنس ها را باید در فرهنگ های شرقی یافت. فریدریش نیچه

اگر گام در معبدی نهادی تا اوج فروتنی و هراس خود را اظهار کنی ، برای همیشه برتری کسی نسبت به کس دیگر نخواهی یافت . برای تو کافی است که گام در معبدی نهی ، بی آنکه کسی تو را ببیند . جبران خلیل جبران


ماخذ : http://recluse.blogfa.com/post-24.aspx


تارنگار جوانان ناچیت : اس ام اس های بامعنی و مفید

Posted in جملات حکیمانه ، پند ها و اندرز ها ، جملات کوتاه ، سخنان زیبا ، جملات کوتاه ، سخنان ارد بزرگ در 8:54 ق.ظ. توسط babozorgan

آدم های بزرگ به خوشی های کوتاه هنگام تن نمی دهند . اُرد
بزرگ
حقیقت چیزی نیست که باید یافته یا کشف شود، بلکه چیزی است
که باید آفریده شود و فرایندی را نامگذاری کند ؛ شناساندن
حقیقت نوعی تعیین فعالانه است و نه آگاه شدن از چیزی که به
خودی خود قطعی و تعیین شده است.که آن واژه دیگری است برای
خواست قدرت . فریدریش نیچه
نفرین بر او که با بدکار به اندرز خواهی آمده همدستی کند.
زیرا همرایی با بدکار مایه رسوایی، و گوش دادن به دروغ
خیانت است. جبران خلیل جبران

******************** http://www.zibaweb.com
زیبارویی که می داند ، زیبای ماندنی نیست ، پرستیدنی است .
اُرد بزرگ
در این جهان، آن کسی به نابودی می رود که نتواند به
‹‹مفسر››ی خود مختار بدل شود. آنگاه است که او دیگر نه در
مقام شخص، بلکه در مقام عدد یا رقمی آماری خواهد زیست.
فریدریش نیچه
آموختن تنها سرمایه ای است که ستمکاران نمی توانند به یغما
ببرند . جبران خلیل جبران

برای پویایی و پیشرفت ، گام نخست از پشت درهای بسته
برداشته می شود . اُرد بزرگ
پاکی نفس جدایی می آورد. فریدریش نیچه
به روزگار شیرین رفاقت سفره ی خنده بگسترید و نان شادمانی
قسمت کنید . به شبنم این بهانه های کوچک است که در دل ،
سپیده می دمد و جان تازه می شود . جبران خلیل جبران

جایی که شمشیر است آرامش نیست . اُرد بزرگ
انسان نمی تواند از غرایز خود فرار کند ، وقتی از خطر جانی
دور شود دوباره به غرایزش برمی گردد. فریدریش نیچه
کار تجسم عشق است. جبران خلیل جبران

ریشه کارمند نابکار ، در نهاد سرپرست و مدیر ناتوان است .
اُرد بزرگ
نسبت به فرد پایین تر از خود نفرت نداریم بلکه نسبت به فرد
برابر با خود یا بهتر از خود. فریدریش نیچه
شما را اگر توان نباشد که کار خود به عشق در آمیزید و
پیوسته بار وظیفه ای را بی رغبت به دوش می کشید ، زنهار
دست از کار بشویید و بر آستان معبدی نشینید و از آنان که
به شادی ، تلاش کنند صدقه بستانید.زیرا آنکه بی میل ،
خمیری در تنور نهد ، نان تلخی واستاند که انسان را تنها
نیمه سیر کند ، و آنکه انگور به اکراه فشارد ، شراب را
عساره ای مسموم سازد ، و آنکه حتی به زیبایی آواز فرشتگان
نغمه ساز کند ، چون به آواز خویش عشق نمی ورزد ، تنها می
تواند گوش انسانی را بر صدای روز و نجوای شب ببندد. جبران
خلیل جبران

فرمانروایانی که یک شبه دارای توان می شوند ، با تلنگری
فرو می ریزند . اُرد بزرگ
کسی که بخواهد به سمت معرفت برود از خدا فاصله می گیرد.
فریدریش نیچه
شما می توانید بانگ طبل را مهار کنید و سیم های گیتار را
باز کنید ، ولی کدامیک از فرزندان آدم خواهد توانست چکاوک
را در آسمان از نوا باز دارد؟ جبران خلیل جبران

در هر سرنوشتی ، رازی مهم فرو نهفته است . اُرد بزرگ
اجحاف نکردن و آسیب نرساندن به دیگران برای رسیدن به
برابری ریشه و بنیاد جامعه است ولی این خواست نفی زندگی ست
چون زندگی بهره کشیدن از دیگران است که ناتوان ترند.
فریدریش نیچه
مردم ! هشدار ! که زیبایی زندگانی ست ، آن زمان که پرده
گشاید و چهره برنماید .
لکن زندگی شمایید و حجاب خود ، شمایید .
زیبایی قامت بلند ابدیت است ، نگران منتهای خویش در زلال
آینه .
اما صراحت آینه شمایید و نهایت جاودانه شمایید . جبران
خلیل جبران

آدمهای ماندگار به چیزی جز آرمان نمی اندیشند . اُرد بزرگ

در جایی که دیگر تنها چیز درخشان زر دکانداران است
دکانداران سروری کنند! امروز دیگر روزگار شهریاران نیست!
آنچه امروز خود را ملت می نامد شایسته هیچ شهریاری نیست.
بنگرید که این ملت ها خود اکنون چگونه چون دکانداران رفتار
می کنند: آنان از کمترین بهره در هیچ زباله ای نمی گذرند!
در کمین یکدیگرند و یکدیگر را می پایند و نام آن را ‹‹حس
همجواری›› می گذارند . فریدریش نیچه
این کودکان فرزندان شما نی اند ، آنان پسران و دختران
اشتیاق حیاتند و هم از برای او .از شما گذر کنند و به دنیا
سفر کنند ، لیکن از شما نیایند . همراهی تان کنند ، اما از
شما نباشند. جبران خلیل جبران

مردانی که بیشتر از حقوق و هنجار زنان پشتیبانی می کنند
خود بیشتر از دیگران به نهاد زن می تازند . اُرد بزرگ
می خواهم بشریت را به تصمیم هایی وادارم که به سراسر آینده
بستگی دارد. شاید چنین پیش آید که همه هزاره ها، والاترین
عهد و پیمان های خود را بنام من ببندند. فریدریش نیچه
از یک خود کامه، یک بدکار، یک گستاخ، یا کسی که سرفرازی
درونی اش را رها کرده، چشم نیک رای نداشته باش . جبران
خلیل جبران

خنده فراوان و بلند و پیگیر ، نفیر فرا رسیدن هنگامه رنج و
سختی است. اُرد بزرگ
زمان ما پیش رس بدنیا آمدگان هنوز فرا نرسیده است، فقط پس
فردا از آن من است . فریدریش نیچه
دهش (بخشش )، آنگاه که از ثروت است و از مکنت ، هر چه
بسیار ، باز اندک باشد ، که واقعیت بخشش ، ایثار از خویشتن
است. جبران خلیل جبران

اگر آغاز زندگی ات با سپیده دم و روز همزاد گشت همواره در
جست و جوی چراغ و پناهگاهی برای شبانگاهان باش ، و اگر
درشب و سیاهی آغاز شد از امید در خود چراغی بیافروز که
پگاه خوشبختی نزدیک است. اُرد بزرگ
ایرانیان راستگوترین و راست تیرانداز ترین قوم تاریخ اند.
فریدریش نیچه
پند آموز است ماجرای مردی که زمین را می کاوید تا ریشه های
بی ثمر را از اعماق زمین بیرون کشد ، اما ناگاه گنجی بزرگ
یافت ؟! جبران خلیل جبران

******************** http://www.zibaweb.com

گاهی تنها راه درمان روانهای پریشان ، فراموشی است. اُرد
بزرگ
تقریبا هر چیزی که وجود دارد در معرض تاویل است؛ زندگی خود
چیزی نیست جز ستیزه و جدال ارزش ها و مبارزه برای تاویل
اندیشه ها و آرمان ها. فریدریش نیچه
رابطه قلبی دو دوست نیاز به بیان الفاظ و عبارات ندارد .
جبران خلیل جبران

www.zibaweb.com

نقد و ارزیابی بی کینه ، پاداشی است که ارزش آن را باید
دانست . اُرد بزرگ
اندیشه های ما، آری و نه گفتن های ما، و اگر و اما گفتن
های ما، همه با همان ضرورتی از درون ما رشد می کنند که
میوه از دل درخت- به هم مر بوط و با هم خویشاوندند، و همه
از یک اراده، یک وضع جسمانی، یک خاک، و یک خورشید نشان
دارند فریدریش نیچه
مگر نه چیزی که امروز در تسلط توست ناچار روزی از دست تو
خواهد رفت ؟ پس ، اکنون از ثروت خویش ببخش و بگذار فصل عطا
یکی از فصلهای درخشان زندگی تو باشد . جبران خلیل جبران

آنکه دیگران را ابزار پرش خویش می سازد ، تنها خواهد
ماند . اُرد بزرگ
زمین روزی از آن ابرانسان می شود . فریدریش نیچه
چشمه ساری که خود را در اعماق درون شما پنهان ساخته است ،
روزی قد خواهد کشید و فوران خواهد کرد و با ترنم و نغمه
راه دریا را درپیش خواهد گرفت . جبران خلیل جبران

دشمن ابزار نابود ساختن آدمی را ، در درون سرای او جست و
جو می کند . اُرد بزرگ
خیر و نباید همگانی باشد وگرنه دیگر خیر نیست زیرا چیزهای
همگانی ارزشی ندارند. فریدریش نیچه
محبت شما را مانند توده های سنبل در آغوش می گیرد و در
خرمنگاه خود می کوبد تا عریانتان سازد . سپس آن را در
غربال هیجانات روحی می ریزد تا شما را از قید پوسته ها
آزاد کند . پس از آن ، شما را در آسیای حوادث می گرداند تا
درونتان از برف سپیدتر گردد و با اشکهای زلال خود ، شما را
خمیر می کند تا نرم شوید ، سپس شما را برای آتش مقدس و
پاکی آماده می سازد تا به شکل نان مقدسی در آیید بر سفره
قدسی خداوند . جبران خلیل جبران

کارمندان نابکار ، از دزدان و آشوبگران بیشتر به کشور آسیب
می رسانند. ارد بزرگ
خطر خوشبختی در این است که آدمی در هنگام خوشبختی هر
سرنوشتی را می پذیرد و هرکسی را نیز. فریدریش نیچه
شعوری که در پهنه درون کسی فرود آمد ، هرگز دوبال خود را
به دیگری عاریه نمی دهد . جبران خلیل جبران

******************** http://www.zibaweb.com

اندیشه و انگاره ای که نتواند آینده ای زیبا را مژده دهد
ناتوان و بیمار است . اُرد بزرگ
حقیقت مانند آب دریا است چون نمک آب دریا زیاد است تشنگی
را رفع نمی کند. اگر حقیقت آدمی تحریف شود مثل آب شور دریا
خواهد بود که تشنگی اش را رفع نخواهد کرد. فریدریش نیچه
هنگام نیایش به روح خود امکان اوج می دهی تا در همان لحظه
با تمام ارواحی که نیایش می کنند یکی شود ، ارواحی که جز
از طریق دعا هرگز به جمعشان نخواهی پیوست . جبران خلیل
جبران

آنکه پیاپی سخنتان را می برد ، دلخوش به شنیدن سخن شما
نیست . اُرد بزرگ
فیلسوفی که درصدد آفرینش جهان بنابر تصور خویش است می
خواهد همه به فلسفه اش ایمان بیاورند و این همان روا داشتن
استبداد بر دیگران است. فریدریش نیچه
عبادت ، گستردن جان است بر کرانه ی هستی و آمیزش انسان است
با اکسیر حیات . جبران خلیل جبران

******************** http://www.zibaweb.com

اگر دست تقدیر و سرنوشت را فراموش کنیم پس از پیشرفت نیز
افسرده و رنجور خواهیم شد . اُرد بزرگ
هیچ پدیده ای اخلاقی نیست بلکه ما آن را اخلاقی تفسیر می
کنیم. فریدریش نیچه
هر ضعیف و ناچیزی که در میان شما عذاب دیده و نابود گشته
است ، نیرومندترین و ایستاده ترین چیزی است که در هستی
شماست . جبران خلیل جبران

گفتگو با آدمیان ترسو ، خواری بدنبال دارد. اُرد بزرگ
از فلاسفه می خواهم که به دنبال حقیقت نروند چون حقیقت
نیاز به پشتیبان ندارد. فریدریش نیچه
هشدار ! تنها به عزم نیاز اگر به معبد درون شوید ، هرگز
هیچ نیابید . جبران خلیل جبران

******************** http://www.zibaweb.com
توان آدمیان را، با آرزوهایشان می شود سنجید. اُرد بزرگ
پیشداوری درباره اخلاق به این معناست که نیت اعمال را
منشاء آنها می دانیم. فریدریش نیچه
راز نیکی تو در اشتیاقی است که با ذات نیرومند و سرکش تو
گره خورده و این اشتیاق در همه شما یکسان نیست . جبران
خلیل جبران

آنکه در بیراهه قدم بر می دارد آرمان و هدف خویش را گم
کرده است . اُرد بزرگ
آدمی به خاطر نیاز به مراقبت و کمک دیگران با آنها ارتباط
برقرارمی کند. فریدریش نیچه
نصیحت جبران خلیل جبران به زوج های جوان به هنگام شادی :و
همگام نغنمه ساز کنید و پای بکوبید و شادمان باشید ، اما
امان دهید که هر یک در حریم خلوت خویش آسوده باشد و تنها .
چون تارهای عود که تنهایند هر کدام ، اما به کار یک ترانه
ی واحد در ارتعاش. جبران خلیل جبران

ساده باش ، آهوی دشت زندگی ، خیلی زود با نیرنگ می میرد .
اُرد بزرگ
باید از دگم گرایی ها در اندیشه فلسفی دوری کرد. فریدریش
نیچه
آن که گرفتار رنج و عذاب شده اما با ذاتش و هویتش
همنواست همانند کشتی است که سکانش درهم شکسته و در اطراف
جزایر و دریاها سرگردان است و از هر طرف محاط در خطرها ،
ای بسا که غرق نشود و به قعر دریا فرو نرود . جبران خلیل
جبران

شهامت گله ، ناشی از چوپان بیدار است . اُرد بزرگ
چهار فضیلت انسان والا عبارت است از : دلیری ، درون بینی ،
همدلی و تنهایی که گرایش به آنها سبب پاکی می شود.
فریدریش نیچه
حیات درختان در بخشش میوه است . آنها می بخشند تا زنده
بمانند ، زیرا اگر باری ندهند خود را به تباهی و نابودی
کشانده اند. جبران خلیل جبران
******************** http://www.zibaweb.com
اگر شیفته کارت نباشی ، روانت بیمار می شود و در نهایت
پیکرت از پای در خواهد آمد . اُرد بزرگ
کسانی که به شهود دلایل منطقی را متصل می کنند راه به خطا
رفته اند. فریدریش نیچه
اگر بکوشی و در پی نصیبی حتی برای خود باشی بدان که صالحی
. جبران خلیل جبران

******************** http://www.zibaweb.com

چهار چوب نگاه ما زمینی است ، اما برآیند اندیشه ما جنبه
آسمانی نیز پیدا می کند . اُرد بزرگ
زندگی بدون موسیقی اشتباه است. فریدریش نیچه
رنجدیده ! اگر بکوشی تا چیزی از مال خویش را به مردم بذل
کنی بی تردید رستگاری . جبران خلیل جبران

******************** http://www.zibaweb.com

جفتت اگر پرید برای پریدن عجله نکن . اُرد بزرگ
بشر را مشتاق زندگی ساده و همراه با ریاکاری اخلاق گرایانه
می بینم. فریدریش نیچه
هنگامی که سیبی را با دندانهای خود له می کنی در قلب خویش
به آن بگو :دانه ها و ذرات تو در کالبد من به زندگی ادامه
خواهند داد. شکوفه هایی که باید از دانه هایی تو سر زند ،
فردا در قلب من شکوفا می شود .عطر دل انگیز تو ، توام با
نفسهای گرم من به عالم بالا صعود خواهد کرد ، و من و تو در
تمام فصلها شاد و خرم خواهیم بود. جبران خلیل جبران

سخن بدون پشتوانه ، یعنی گزاف گویی . اُرد بزرگ
آنچه آدمی را والا می کند مدت احساس های والا در اوست نه
شدت آن احساس ها. فریدریش نیچه
در میان شما هستند کسانی که خواسته اند برای گریز از
تنهایی و بیقراری و یکنواختی ، به زیاده گویی و یاوه سرایی
روی آورند ، زیرا سکوت تنهایی تصویر روشنی از ذات
عریانشان را در برابر چشمانشان می گشاید که با دیدن آن
رعشه می گیرند و به گریز پناه می برند . جبران خلیل جبران

آنانکه از رسیدن به ریشه ها هراس دارند ، در روزمرگی دست و
پا می زنند . اُرد بزرگ
فیلسوف باید از ایمان به زبان فراتر رود زیرا مفاهیم در
چارچوب زبان اسیر می شوند و نمی توان آنها را کاملا با
زبان توضیح داد. فریدریش نیچه
به فرزند عشق خود توانید داد، اما اندیشه تان را هرگز ،
که وی را افکاری دیگر به سر است ، تفکراتی از آن خویشتن.
جبران خلیل جبران

این دیدگاه اشتباست که بپنداریم مرد توانا ، فرزندی همچون
خود خواهد داشت . اُرد بزرگ
برای بشر بنیادی تر از بررسی حقیقت جستجوی ارزش آن بوده
است و متافیزیسین ها همگی به دنبال ارزش گذاری مفاهیم
متضاد بوده اند. فریدریش نیچه
شما دل به یار خود بسپارید ، ولی نه برای نگهداری آن ،
زیرا فقط گرمی زندگی است که می تواند دلها را حفظ کند .
جبران خلیل جبران

کلید رازهای بزرگ ، در ژرفای کمی نیست . اُرد بزرگ
آنچه والا بودن یک فرد را ثابت می کند کرده های او نیست
چون بیخ و بن آنها معلوم نیست و معانی مختلفی دارند ،
والایی در ایمان به هدف و آرمان است. فریدریش نیچه
آن هنگام که تاب زیستن در خلوت دل از کف دهید ، زندگانی
در لبهایتان جاری شود . و صدا ، موسیقی دلنوازی ست که بدان
، اوقات گذرانید و دل ، خوش دارید .اما به ترنم این گفتار
نیمی از اندیشه تان معصومانه مقتول گردد . که تفکر ، شاهین
ملکوت است و در قفس کلام ، بالهای خود را شاید که بگشاید ،
اما پرواز نتواند . جبران خلیل جبران

ستایش ، هنگام نو رُستن را . اُرد بزرگ
دانستن و از مسئولیت فروگذار نکردن و آن را به دیگران محول
نکردن از نشانه های والا بودن است. فریدریش نیچه
معرفت زمانی تکامل می یابد که کار و کوشش با آن همراه باشد
. جبران خلیل جبران

سخن های پست ، آدمهای حقیر را جذب و خردمندان را فراری می
دهد . اُرد بزرگ
کسی که دلش را به بند بکشد جانش را آزاد کرده است. فریدریش
نیچه
بجاست دوستی بخواهی که به روزهایت تلاش و به شبهایت آرامش
بخشد. جبران خلیل جبران

راهی جز نرمش و بازی با هستی نیست . اُرد بزرگ
یک دانشمند حتی برای عشق زمینی هم وقت ندارد! او نه رهبر
است نه فرمانبردار. او کمال بخش نیست.سرآغاز هم نیست. او
فردی بی خویشتن است. فریدریش نیچه
اگر سزاوار است آن است که دوست با جزر زندگی ات آشنا شود
، بگذار تا با مد آن نیز آشنا گردد ، زیرا چه امیدی است به
دوستی که می خواهی در کنارش باشی ، تنها برای ساعات و یا
قلمرو مشخصی ؟ جبران خلیل جبران

برای آنکه به فرودستی گرفتار نشویی ، دست گیر آدمیان شو .
اُرد بزرگ
هر اخلاق و دستور اخلاقی طبیعت بردگی و حماقت را پرورش می
دهد زیرا روح را با انضباط تحمیلی خود خفه و نابود می کند.
فریدریش نیچه
آنانی که می بخشند و در عطای خود معنایی برای درد و شکنجه
نمی یابند . اینان در جستجوی هیچ نوع نشاطی نیستند و حتی
به فکر نشر مناقب و فضایل خود نمی افتند . اینان آنچه را
که دارند می بخشند ، مانند گلها و ریحانها که بوی عطرآگین
خود را در چمنزارها و جلگه ها پخش می کنند .
خدای بزرگ با دست این افراد سخن می گوید و از میان دیدگان
این اشخاص به زمین لبخند می زند . جبران خلیل جبران

در زندگی نادان سرانجام یک گره ، صدها گره باز نشدنی است
. اُرد بزرگ
اختلاف طبقاتی از ضروریات جامعه است چون عامل اشتیاق به
پرورش حالت های والاتر کمیاب تر دورتر و عامل چیرگی بر نفس
می شود. فریدریش نیچه
شادمانی اسطوره ایست که در جستجویش هستیم. جبران خلیل
جبران

برای آنکه روانت را بپروری ، ابتدا با خود یکی شو . اُرد
بزرگ
کسانی که در خود احساس حقارت می کنند به دیگران رحم می
کنند اما به دلیل غرورشان دم نمی زنند! یعنی درد می کشند و
می خواهند با دیگران هم دردی کنند.کسانی که با دیگران
همدردی می کنند به دلیل دردمند بودن خودشان است. فریدریش
نیچه
و تو کیستی؟ تو که باید آدمیان سینه های خویش را در مقابلت
بشکافند و پرده حیا و آزرم و عزت نفس خود را پاره کنند تا
تو آنها را به عطای خود سزاور بینی و به جود و کرم خود
لایق؟
پس ، نخست بنگر تا ببینی آیا ارزش و لیاقت آن را داری که
وسیله ای برای بخشش باشی ؟
آیا شایسته ای تا بخشایشگر باشی؟
زیرا فقط حقیقت زندگی است که می تواند در حق زندگی عطا
کند، و تو که این همه به عطای خود می بالی فراموش کرده ای
که تنها گواه انتقال عطا از موجودی به موجود دیگر بوده
ای!. جبران خلیل جبران

نکات سخت هم اساسی ساده دارند . اُرد بزرگ
لذت بیرحمی در دیدن رنج دیگران است اما فردی که بیرحم است
این بیرحمی گریبانگیر خودش هم می شود و به ایشان نیز آزار
خواهد رسید. فریدریش نیچه
درختان شعرهایی هستند که زمین بر آسمان می نویسد و ما آنها
را بریده و از آنها کاغذ می سازیم تا نادانی و تهی مغزی
خویش را در آنها به نگارش درآوریم . جبران خلیل جبران

مرد دلیر بهنگام ستیز و نبرد ، همراهانش را نمی شمارد .
اُرد بزرگ
بشر به دلیل خواست » قدرت » به دنبال شناخت است نه به دلیل
تشنگی عقل ناب. فریدریش نیچه
گروهی از مردمند که اندکی از ثروت کلان خویش را می بخشند
و آرزویی جز شهرت ندارند . این خودخواهی و این شهرت پرستی
که به طور ناخودآگاه گرفتارش هستند بخشش آنان را ضایع می
سازد . جبران خلیل جبران

آنانکه تیشه به ریشه بزرگان و ریش سفیدان می زنند خود و
فرزندانشان را بی پناه خواهند ساخت . اُرد بزرگ
باید بر فریب حواس خود پیروز شویم . فریدریش نیچه

و مردم هرگز نمی دانند پیشوا جز ذات عظیم آنها که به سوی
آسمان سیر می کند ، شکاری ندارد . جبران خلیل جبران

نادانی ، خودخواهی به بار می آورد . اُرد بزرگ
استعداد آدمی را می پوشاند و وقتی استعدادش کاهش یافت آنچه
هست نمایان می شود. فریدریش نیچه
هیچ کس نمی تواند چیزی را به شما بیاموزد جز آنچه که در
افق دید و خرد شما وجود داشته و شما از آن غافل بوده اید .
جبران خلیل جبران

اندیشه و سخن ریش سفیدان برآیند بردباری ، مردمداری و سرد
و گرم چشیدگی روزگار است . اُرد بزرگ
کسی که جنگجوست باید همواره در حال جنگ باشد چون زمان صلح
با خودش درگیر خواهد شد!. فریدریش نیچه
قلب شما در سکوت و آرامش ، به اسرار روزها و شبها شناخت می
یابد ولی گوشهایتان در حسرت و آرزویند که آوای چنین شناختی
را که بر قلبهایتان فرود می آید ، بشنوند . جبران خلیل
جبران

در برف ، سپیدی پیداست . آیا تن به آن می دهی ؟ بسیاری با
نمای سپید نزدیک می شوند که در ژرفنای خود نیستی بهمراه
دارند . اُرد بزرگ
عشق فریبنده و ویرانگر است نه نجات بخش. فریدریش نیچه
آه این زندگی است که زندگی را می طلبد ، به توان و امید ،
به اشتیاق و شور ، اما به قالب اندامهایی در آمده است که
دلواپس مرگند و نگران گور .
در اینجا هیچ گوری نباشد ، هیچ گوری . جبران خلیل جبران

******************** http://www.zibaweb.com

گیتی در جنگ و آوردی بزرگ در گردش است . اندیشه و تلاش
خردمندان از یک سو و پوزخند اهریمن و روان دیوپیشگان از
سوی دیگر ، معرکه این جهان گذارا است . اُرد بزرگ
فلسفه همان خواست قدرت است همان خواست علت نخستین. فریدریش
نیچه
گنجی که در اعماق نامحدود شما حبس شده است ، در لحظه ای که
خود نمی دانید ، کشف خواهد شد . جبران خلیل جبران

از آه و نفرین بزرگان و ریش سفیدان هر ایلی باید ترسید .
اُرد بزرگ
نمی توان همساز طبیعت بودن را یک اصل اخلاقی دانست. زیرا
طبیعت بی رحم است و اگر آدمی بخواهد مطابق با طبیعت
زندگی کند باید بی رحم باشد . فریدریش نیچه
کسی که بخشش می کند زمانی به نشاط واقعی دست می یابد که
پس از جستجوی فراوان نیازمندی را پیدا کند که عطای وی را
بپذیرد .تلاش برای یافتن چنین شخصی ، از ایپار لذت بخش تر
است . جبران خلیل جبران

******************** http://www.zibaweb.com

پیامد دانایی ، پذیرفتن بار ساماندهی دیگران است . اُرد
بزرگ
ذهن و اندیشه مسئول به خطا افتادن بشر است. فریدریش نیچه

به پزشک خود ایمان داشته باشید و به گفته هایش ، که جز
دارویی شفا بخش نیست ، اعتماد کنید و جرعه تلخ او را با
طمانینه و خاطری جمع سرکشید . جبران خلیل جبران

همواره تنهایی ، توانایی به بار می آورد . اُرد بزرگ
انسان برتر از ابرانسان بسیار دور است . فریدریش نیچه
آرامش گهواره ای ست بر دامن خاک و سنگ پله هایی به جانب
افلاک . جبران خلیل جبران

******************** http://www.zibaweb.com

اگر دشمنت با روی خوش نزدیکت شد ، در برابرش خموش باش و
تنهایش بگذار . اُرد بزرگ
نخستین نبرد با کسانی است که با احسان شان با ترحمِ حقارت
انگیزشان، انسان را، انسان بیچاره یی را که خودش زیر بار
شرم و احساس گناه در مانده است، از پا می اندازند و دومین
دومین قلمرویی که منفی خواهی در آن حاکم است قلمرو آیین
های اخلاقی و سیاست است. فریدریش نیچه
به هنگام باز ایستادن تنفس ،نفس از تکرار پی در پی آزاد
می شود و تلاش برای آزادی از زندانی مخوف و اوج گرفتن در
فضایی گسترده و پر از آثار حیات به سوی پروردگار ادامه می
یابد ، تا بی پرده به وصال برسد . جبران خلیل جبران

******************** http://www.zibaweb.com

تنها فرومایگان پس از پیروزی ، همآورد شکست خورده خویش را
به ریشخند می گیرند . اُرد بزرگ
با رنج عمیق درون ، آدمی از دیگران جدا می شود و والا می
گردد. فریدریش نیچه
در رنجی که ما می بریم ، درد نه تنها در زخم هایمان ، که
در اعماق قلب طبیعت نیز حضور دارد.در تغییر هر فصل ، کوهها
، درختان و رودها ظاهری دگرگونه می یابند ، همانگونه که
انسان در گذر عمر ، با تجربیات و احساساتش تحول می یابد.
در دل هر زمستان ، تپشی از بهار و در پوشش سیاه شب، لبخندی
از طلوع نمایان است . جبران خلیل جبران

با ترشرویی به میان مردم رفتن ، تنها از بیماران ساخته است
. اُرد بزرگ
علم جهان را توضیح نمی دهد بلکه تفسیر می کند و در واقع
معنایی برای وجود نباید در نظر گرفت. فریدریش نیچه
شاید بتوانید دست و پای مرا به غل و زنجیر کشید و یا مرا
به زندانی تاریک بیافکنید ولی افکار مرا که آزاد است نمی
توانید به اسارت در آورید. جبران خلیل جبران

******************** http://www.zibaweb.com

آن که پند پذیر نیست ، در حال افتادن در چاله سستی و زبونی
است . اُرد بزرگ
ابرانسان است که می آفریند . فریدریش نیچه
از ابرانسان است که انسان های برتر دلگرمی و شجاعت می
گیرند . فریدریش نیچه

نامداری بی نیک نامی ، به پشیزی نمی ارزد . اُرد بزرگ
در همه جا هر چه مورد انتقاد ابر انسان است همواره نوعی
خواست ویرانگر و منفی وجود دارد. فریدریش نیچه
آنگاه مردم را درست می ببینی که در بلندیهای سر به آسمان
کشیده حضور داشته باشی و نیز در منزلگاههای دور . جبران
خلیل جبران

******************** http://www.zibaweb.com

مردمان توانمند در میان جشن و بزم نیستند . آنها در هر دم
به آرمانی بزرگتر می اندیشند و برای رسیدن به آن در حال
پیکارند . اُرد بزرگ
همه به چیزی دلبستگی دارند و افراد والاتر به چیزهای
والاتر اما افراد فرومایه فکر می کنند که افراد والاتر به
چیزی دلبستگی ندارند و ظاهربینی افراد فرومایه از سطحی
نگری و ریاکاری آنهاست و برپایه هیچ شناخت اخلاقی نیست.
فریدریش نیچه
عشق هنگامی که شما را می پرورد شاخ و برگ فاسد شده را هرس
می کند . جبران خلیل جبران

در پشت هیچ در بسته ای ننشینید تا روزی باز شود . راه کار
دیگری جستجو کنید و اگر نیافتید همان در را بشکنید . اُرد
بزرگ
انسان های آزاده دل شکسته و پر غرور ، خود را از تیررس
نگاه دیگران پنهان می کنند. فریدریش نیچه
جهت الهی شما ، دریایی است پهناور و بی ساحل . ذات الهی
شما از ازل پاکیزه بوده است و تا ابد نیز خالص و پاک خواهد
ماند . جبران خلیل جبران

میان گام نخست و آرمان بازه ای نیست ، آنچه داریم اندازه
نبروی کنونی ماست . اُرد بزرگ
فرد خلوت نشین می گوید که واقعیت در کتاب ها نیست و فیلسوف
آن را پنهان می کند. فرد والا از فهمیده شدن توسط دیگران
در هراس است نه از بد فهمیده شدن چون می داند که کسانی که
او را بفهمند به سرنوشت او یعنی رنج کشیدن در دنیا دچار
خواهند شد. فریدریش نیچه
همه آنچه در خلقت است ، در درون شماست و هر آنچه درون
شماست ، در خلقت است. جبران خلیل جبران

******************** http://www.zibaweb.com

اگر می خواهی بزرگ شوی ، از کردار نیک دیگران فراوان یاد
کن . اُرد بزرگ
آینده از آن کسانی است که به استقبالش می روند . فریدریش
نیچه
براستی آیا این خداوند است که انسان را آفریده است یا عکس
آن؟
خداوند، درهای فراوانی ساخته که به حقیقت گشوده می شوند و
آنها را برای تمام کسانی که با دست ایمان به آن می کوبند ،
باز می کند.
نیکی در انسان باید آزادانه جریان و تسرِی یابد . جبران
خلیل جبران

******************** http://www.zibaweb.com

خویشتن و مردم را هنگامی می شناسی ، که تنها شوی . اُرد
بزرگ
حرف کسانی که می گویند عشق بری از خودخواهی ست خنده دار
است زیرا همه چیز طبق خواست قدرت ما است. فریدریش نیچه
به رویاها ایمان بیاورید که دروازه های ابدیت اند . جبران
خلیل جبران

میهمانی های فراوان از ارزش آدمی می کاهد ، مگر دیدار پدر
و مادر . اُرد بزرگ
با دیگران بودن آلودگی می آورد. فریدریش نیچه
گروهی دریای زیبای حقیقت را به درون خود نهان دارند و زلال
آنرا در پیاله کوچک کلام نمی کنند . به گرمای مهربان سینه
ی آنان باشد که جان به سکوتی موزون ماوی گزیند . جبران
خلیل جبران

دریاها نماد فروتنی هستند . در نهاد خود کوه هایی بلندتر
از خشکی دارند ولی هیچ گاه آن را به رخ ما نمی کشند . اُرد
بزرگ
باید در تضادهای دوگانه شک کرد. از کجا معلوم که این
تضادهای دوگانه اصلا وابسته به هم و یکی نباشند؟ در فلسفه
معین ارزشی بیشتر از نامعین دارد همان طور که ارزش نمود
کمتر از حقیقت است. فریدریش نیچه
اگر از دوست خود جدا شدی ، مبادا که بر جدایی اش افسرده و
غمین گردی ، زیرا آنچه از وجود او در تو دوستی و مهر
برانگیخته است ، ای بسا که در غیابش روشن تر و آشکارتر از
دوران حضورش باشد . جبران خلیل جبران

******************** http://www.zibaweb.com

اگر می خواهی کسی را بزرگ کنی ، پیوسته از او به دشمنی یاد
کن . اُرد بزرگ
نادرستی یک حکم باعث نمی شود که آن حکم را رد کنیم ، احکام
نادرست برای زندگی بشری ضروری است و رد کردن آنها را به
معنای رد کردن زندگی است. فریدریش نیچه
اگر به دیدار روح مرگ مشتاقید ، هم به جسم زندگی روی
نمایید و دروازه های دل بدو برگشایید .
که زندگانی و مرگ ، یگانه اند ، همچنانکه رودخانه و دریا .
جبران خلیل جبران

خموشی در برابر بدگویی از دوستان ، گونه ای دشمنی است .
ارد بزرگ
آنچه برای یک نفر سزاوار است را نمی توان گفت برای فرد
دیگر هم سزاوار است. به عنوان مثال انکار نفس و افتادگی
سزاوار یک فرمانده نیست و برایش فضیلت محسوب نمی شود. حکم
یکسان صادر کردن برای همه غیر اخلاقی ست. فریدریش نیچه
انسان فـرزانه با مشعـل دانش و حکمت، پیش رفته و راه
بشریت را روشن می سازد . جبران خلیل جبران

پیش نیاز دلیر بودن بدنی ورزیده نیست ، گاهی آدمهای
سبکبار، پشت کوهستان را هم به خاک مالیده اند . اُرد بزرگ
بلند پروازی من آنست که در ده جمله چیزی را بگویم که کسی
دیگر در یک کتاب می گوید . فریدریش نیچه
زندگی روزانه شما پرستشگاه شما و دین شماست .آنگاه که به
درون آن پای می نهید، همه هستی خویش را همراه داشته باشید
. جبران خلیل جبران

همای بخت بر شانه ات نخواهد نشست مگر آنکه شانه ای به
گستره و پهنای کوهستان داشته باشی . اُرد بزرگ
کسانی که مردم آنها را اهل اخلاق می دانند اگر ما
اشتباهشان را ببینیم از ما به بدی یاد خواهند کرد حتی اگر
دوست ما باشند. فریدریش نیچه
ایمان از کردار جدا نیست و عمل از پندار . جبران خلیل
جبران

در دوی زندگی ، همیشه هماورد را شانه به شانه ات بپندار و
همیشه با خود بگو تنها یک گام پیشترم ، تنها یک گام . اُرد
بزرگ
ارزش یابی هر چیز بستگی به توان خواهی آن دارد. فریدریش
نیچه

چه حقیر است و کوچک ، زندگی آنکه دستانش را میان دیده و
دنیا قرار داده و هیچ نمی بیند جز خطوط باریک دستانش. در
خانه نادانی ، آینه ای نیست که روح خود را در آن به تماشا
بنشیند . جبران خلیل جبران

آدم خودباور ، هیچ گاه برای رسیدن به مادیات ، ارزشهای
آدمی را زیر پا نمی گذارد . اُرد بزرگ
فرزانگی نمی تواند خود خواهانه باشد و فرزانه نمی تواند
منزوی بماند . فریدریش نیچه

با سالخوردگان و افراد با تجربه مشورت کنید که چشمهایشان
، چهره ی سالها را دیده و گوشهایشان ، نوای زندگی را
شنیده است . جبران خلیل جبران

اگر جانت در خطر بود بجای پنهان شدن بکوش همگان را از
گرفتاری خویش آگاه سازی . اُرد بزرگ
عرصه عمل برای ابر انسان بی کرانه است . فریدریش نیچه

کامل ترین پاداش برای انسان ، بخششی است که بتواند امیال
هستی اش را تغییر دهد و خواستهای دو لب خشکیده از عطش او
را دگرگون سازد و تمام زندگی اش را به چشمه های همیشه
جوشان و ابدی تبدیل کند . جبران خلیل جبران

بزرگی ، بی مهر و دوستی بدست نمی آید . اُرد بزرگ
درسی که از بازگشت جاودان می گیریم این است که چیز منفی
باز نمی گردد. معنای بازگشت جاودان این است که هستی،
انتخاب است. تنها آن چیزی باز می گردد که تصدیق کند یا
تصدیق شود . فریدریش نیچه

شکنجه ها عشق به شما روا می دارد تا به رازی که در
دلهایتان نهفته است پی برید و بدین وسیله جزئی از قبل حیات
باشید . جبران خلیل جبران

هنرمند و نویسنده مزدور ، از هر کشنده ای زیانبارتر است .
اُرد بزرگ
سرود ابرانسان، سرود ارزش های نو آفریده است . فریدریش
نیچه
چنانکه برگ ناچیز درخت نمی تواند رنگ سبز خود را تغییر دهد
و آن را به زردی درآورد ، جز با خواست طینت درخت و نوعی
شناخت که در نهاد آن به کار گرفته شده است ، کسی هم که
مرتکب گناهی می شود قادر نیست بدون خواست و اراده ناپیدای
شما و نیز بدون آگاهیهای مرموز دل شما مرتکب بزهکاری شود ،
زیرا شما همگی در یک قافله رو به سوی ذات الهی در حرکتید
(راه شمایید و رهروان شما ) . جبران خلیل جبران

******************** http://www.zibaweb.com

اگر می خواهی دوستیت پا برجا بماند هیچ گاه با دوستت شریک
مشو . اُرد بزرگ
اصولا زمانی پوچی برای چیزی معنا پیدا میکند که بیایم
برای آن ، هدفی تعریف کنیم .و اگر بدانیم هدفی در کار
نیست، به پوچی هم نخواهیم رسید . فریدریش نیچه
ظاهر هر چیز بنا بر احساس ما تغییر می کند و به این خاطر،
سحر و زیبایی را در آن می بینیم ، حال آنکه سحر و زیبایی،
به واقع درون خود ماست.آنکه فرشتگان و شیاطین را در زیبایی
و زشتی زندگی نمی بیند ، به یقین از دانش و آگاهی دور است
و روحش نیز تهی از عشق و محبت . جبران خلیل جبران

با گذشت ، شما چیزی را از دست نمی دهید بلکه بدست می آورید
. اُرد بزرگ
جرم این است که ندانیم زندگی خیلی ساده تر از اینهاست که
ما فکر می کنیم . فریدریش نیچه
زمانی که خورشید از پیشوایان در غروب جدا می شود ، هنگامی
که از مشرق دوباره زبانه کشد هرگز آنها را در آن مکان
نخواهد دید ، زیرا آنها در حرکت و سیری که به ایشان ارزانی
شده است همچنان بیدار و در حرکتند ، حتی اگر زمین به خواب
رفته باشد . جبران خلیل جبران

******************** http://www.zibaweb.com

سختی های بزرگ به آدمی نیرویی دو چندان می بخشد . اُرد
بزرگ
فلسفه معنوی ترین خواست قدرت است . فریدریش نیچه
انسانیت روح خداوند است در زمین.در اعماق روح، شوقی است که
انسان را از دیده به نادیده ، و به سوی فلسفه و ملکوت سوق
می دهد. جبران خلیل جبران

******************** http://www.zibaweb.com

جز نامیدی و افسردگی هیچ بن بستی در زندگی آدمی نیست .
اُرد بزرگ
کشش به سوی توانایی گوهره اصلی زندگی انسان می داند .
فریدریش نیچه
اگر نوازندگان و پایکوبان و بازیگران به سوی شما آمدند ،از
عطایای آنان بگیرید و هرگز محرومشان نسازید ، زیرا آنان
میوه ها و عطر ها را چون شما جمع آوری می کنند و با اینکه
متاع خود را از رویاها به دست می آورند و کالای خود را از
خوابها و خیالها ساخته اند ولی ، به هر صورت ، کالای آنان
زیبنده ترین جامه برای روح شما و لذیذترین غذا برای روان
شماست . جبران خلیل جبران

******************** http://www.zibaweb.com

دیدگاه خوب مردم ، بهترین پشتیبان برگزیدگان است . اُرد
بزرگ
فروپاشی و زوال هر فرهنگ یا هر شخص هنگامی رخ می دهد که
کشش به سوی نیرومندی رنگ بازد و چیز دیگری بر این کشش
اولویت یابد ، ولو این جایگزین خرد ، دانش و هنر باشد.
فریدریش نیچه
در هر کاری که انجام می دهی ، روح خود را در آن سهیم
گردان و اطمینان داشته باش که تمام ارواح پاکی که از این
خاکدان رو به اقلیم بالا رخت بر بسته اند ، از عالم بالا
فرود آمده و اطراف تو حلقه زده اند و به دقت در اعمال تو
می نگرند . جبران خلیل جبران

********************

برای ربودن دل آدمیان باید بر هم پیشی گرفت و این
زیباترین آورد زندگی است . اُرد بزرگ
فرد مقتدر کسی است که قادر به کسب تعهد است، زیرا حق
چنین کاری را به دست آورده و یا کسب کرده است. فریدریش
نیچه
کسی که کشته می شود ، در جریان قتل خود سهمی دارد و نمی
تواند از آن تبرئه شود . آن که چیزی از وی به سرقت می رود
نمی تواند از سرزنش برکنار باشد.انسان نیکوکار هرگز نمی
تواند خود را از اعمال تبهکاران تبرئه کند ، و انسان پاک
نمی تواند از آلودگی و ناپاکی تبهکاران در امان باشد . چه
بسا که انسان مجرم ، خود قربانی کسی است که جرم و جنایت
را در حق او انجام داده. جبران خلیل جبران

خوش نامی بزرگترین فر و افتخار هر آدمی است . اُرد بزرگ
زمان لا یتناهی است و هر چه وجود دارد، در یک گردش ادواری
تکرار می شود و این عمل تا انتهای نا معلومی ادامه خواهد
داشت. فریدریش نیچه
شما در بسیاری از رنجها بر سر دو راهی قرار گرفته اید ، و
این رنجها جرعه هایی هستند بسیار تلخ و زهرآگین که پزشکی
حکیم و چیره دست بیماریهایی را که در درونتان ریشه دوانیده
اند ، با آنها علاج می کند . جبران خلیل جبران

جشن های بزرگ انگیزه افزایش باروری و پویایی آدمیان می شود
. اُرد بزرگ
برای گله ی انسانی تمام نشانه های ابرانسان چون نشانه های
بیماری یا دیوانگی ظاهر می شوند. فریدریش نیچه
هر گاه مهر به شما اشاره کند دنبالش بروید .حتی اگر
گذرگاهش سخت و ناهموار است .و وقتی بال هایش شما را در بر
می گیرد اطاعت کنید .حتی اگر شمشیری که در میان پرهایش
پنهان است شما را زخمی کند .و اگر با شما سخن گفت او را
باور کنید .گر چه صدایش رویاهای شما را بر آشوبد چون باد
شمال که باغ را ویران می کند . جبران خلیل جبران

********************

سربازی که می ترسد ، جان خود و دیگر سربازان را به خطر می
افکند . اُرد بزرگ
هزار تلاش انسان به اندازه یک تقدیر کارساز نیست. فریدریش
نیچه
طبیعت با آغوشی باز و دستانی گرم ، از ما استقبال کرده و
می خواهد که از زیبایی اش لذت بریم.چرا انسان باید آنچه در
طبیعت ساخته شده است را از بین برد ؟ جبران خلیل جبران

ماخذ : http://nachit.blogfa.com/post-252.aspx

تارنگار با من حرف بزن

Posted in جملات حکیمانه ، پند ها و اندرز ها ، جملات کوتاه ، سخنان زیبا ، جملات کوتاه ، سخنان ارد بزرگ در 8:40 ق.ظ. توسط babozorgan

زندگي،

پيشكشي است براي شاد زيستن.

ارد بزرگ


ماخذ : http://eshqe-man.blogfa.com/post-10.aspx

ژوئیه 20, 2009

تارنگار خوش اومدی : عشق در نگاه بزرگان و دانشمندان …

Posted in جملات حکیمانه ، پند ها و اندرز ها ، جملات کوتاه ، سخنان زیبا ، جملات کوتاه ، سخنان ارد بزرگ در 10:36 ب.ظ. توسط babozorgan

عشق میوه تمام فصل هاست و دست همه کس به شاخسارش می رسد . مادر ترزا

عشق نخستین سبب وجود انسانیست . وونارگ

عشق همچون توفان سرزمین غبار گرفته وجود را پاک می کند و انگیزه رشد و باروری روزافزون می گردد . ارد بزرگ

عشق ما را می کشد تا دوباره حیاتمان بخشد . شکسپیر

عشق مانند بیماری مسری است که هر چه بیشتر از آن بهراسی زودتر به آن مبتلا میشوی . شانفور

عشق برای روح عادی یک پیروزی و برای روح بلند یک فداکاریست . کوستین

عشق هنگامی که شما را می پرورد شاخ و برگ فاسد شده را هرس می کند . جبران خلیل جبران

عشق برای مرد از احساسات عمیق و غیر ارادی نیست ، بلکه قصد و عقیده است . مادام دوژیرادرن

عشق هوس محبوب شدن نزد معشوق است . زابوتن

عشق نخستین بخش از کتاب مفصل بیوفائی است . ژرژسان

عشق معجزه ایست . امیل زولا

عشق شیرینی زندگیست . مارسل تینر

عشق مزیت دو فردیست که دائم سبب رنج و اندوه یکدیگر می شوند . سنت بوو

عشق یکنوع تب و حرارت شدید است . استاندال

عشق گل کمیابی است . آندره توریه

عشق حادثه ایست . کولارن

عشق چیزیست که به هیچ چیز دیگر شباهت ندارد . ریشله

عشق ما را میکشد تا دوباره حیاتمان ببخشد . بوبن

عشق شاه کلیدی است که تمام دهلیزهای قلب را میگشاید . ایوانز

عشق این توانائی را می دهد که بگوئید ، پوزش می خوا هم . کن بلانچارد

عشق یعنی ترس از دست دادن تو . مثل ایتالیائی

عشق تاریخچه زندگی است…. اما در زندگی مرد واقعه ای بیش نیست . مادام دواستال

عشق همیشگی است این ما هستیم که ناپایداریم ،عشق متعهد است مردم عهد شکن، عشق همیشه قابل اعتماد است اما مردم نیستند . لئوبوسکالیا

عشق عبارت است از وجود یک روح در دو کالبد. عاملیست که دو تن را مبدل بفرشته ی واحدی می کند . ویکتور هوگو

عشق رمز بزرگیست . افلاطون

عشق تجارت خطرناکیست که همواره به ورشکستگی می انجامد . شانفور

عشق نبوغ عقل است. توسنل

عشق دردیست که فقط سه دارو دارد: گرسنگی ، انتظار ، انتحار . کراتس

عشق نمی دانم چیست و نمی دانم چگونه سپری می شود . مادموازل دوسگوری

عشق دردیست شدیدتر از تمام دردهای دیگر ، زیرا در عین حال روح و قلب و کالبد را رنج می دهد . ولت

عشق حیات عاشق را تشکیل می دهد و الا معشوق بهانه است . آلفونس کار

عشق ظالمی است که به احدی رحم نمی کند . کرنی

عشق ، خطای فاحش فرد در تمایز یک آدم معمولی از بقیه ی آدم های معمولی است . برنارد شاو

عشق چیزیست که بیعقلان را عاقل می کند و عاقلان را عاقلتر می نماید و آن ها را که بیش از اندازه عاقلند را کمی بی قید می سازد .؟

عشق چیزیست که نخست به شما پرو بال می دهد تا بعد بهتر بتواند بدامتان بیندازد . د. اسمیت

عشق ، عشق می آفریند . عشق ، زندگی می بخشد . زندگی ، رنج به همراه دارد . رنج ، دلشوره می آفریند . دلشوره ، جرات می بخشد . جرات ، اعتماد می آورد . اعتماد ، امید می آفریند . امید ، زندگی می بخشد . زندگی ، عشق به همراه دارد . عشق ، عشق می آفریند . مارکوس بیکل

عشق خوشبختی است که دو طرف برای هم ایجاد می کنند . ژرژسان

ماخذ : http://baroon666.blogfa.com/post-3.aspx

ژوئیه 15, 2009

سایت ایران پراود : مردان بزرگ تاریخ ایران زمین

Posted in جملات حکیمانه ، پند ها و اندرز ها ، جملات کوتاه ، سخنان زیبا ، جملات کوتاه ، سخنان ارد بزرگ در 9:26 ب.ظ. توسط babozorgan

قهرمانان معاصر سرزمین ایران کسانی نیستند به جز یک میلیون جوان میهن پرست و با ایمان ایرانی که در راه مقدس میهن جوانمردانه ایستادند و کشته شدند تا پای بیگانگان بر این کشور اهورایی گذاشته نشود . روانشان شاد باد در ادامه نام کسانی آورده می شود که نقش مهمی در زنده ماندن نام ایران داشته اند و برای کسانیکه نامشان در این فهرست هست و هنوز از برکت وجودشان بهره میبریم طول عمر خواهانیم

حاصل کشوری که گهواره تمدن بشری است:

آذرباد : یکی از موبدان و دانشمندان ایرانی در زمان اردشیر بابکان

آذربرزین : پسر فرامرز که با بهمن پسر اسفندیار جنگید که یکی از پهلوانان ایرانی میباشد و آتشکده ای هم به همین نام وجود دارد

آذر کیوان : حکیمی و عالمی ایرانی از سرزمین فارس که در قرن یازدهم هجری حیات داشته است

آرتاخه : دوره هخامنشی (زمان خشایار شاه) مهندس و سازنده کانال آتوس
آرش : ملقب به کمانگیر . پهلوان ایرانی در عهد منوچهر شاه که در تیر اندازی سر آمد زمان خود بوده است که در جنگ میان منوچهر و افراسیاب قرار بر پرتاب کردن تیری میگذارند تا مرز میان ایران و توران را تعین کند آرش از طربستان تیری پرتاب کرد که در مرو فرود آمد و بعد از آن جانش را در راه ایران زمین فدا نمود

اسکیلاس : دوره هخامنشی (زمان حکومت داریوش از سال 486- 521 ق.م.) دریا نورد و مکتشف و مهندس سازنده قنات

آریه : سردار معروف و بزرگ ایرانی که به حمایت از پادشاهی کورش صغیر برخواست

استانس : دوره هخامنشی شیمیدان و استاد دموکریتوس

آیین گشسب : سردار بزرگ ایران که در زمان هرمز چهارم فرماندهی لشگر ایران را بر عهده داشت

ابولولو : یا همان فیروز نهاوندی . پس از یورش تازیان به ایران به سرکردگی عمربن خطاب فیروز نهاوندی و تعداد بیشماری از ایرانیان به غلامی اعراب در آمدند . فیروز غلام مغیره بن شعبه شد و با زیرکی و در جهت انتقام خون نیاکانمان عمربن خطاب خلیفه دوم را با ضربه های کارد کشت و این جنایتکار تازی را از صحنه روزگار محو کرد

آریوبرزن : سردار بزرگ ایران که با شهامتی در خور ستایش و ماندگار لشگر ایران را تا آخرین لحظه در برابر ارتش اسکندر نگهداشت و مقاومت نمود و جان سپرد و حماسه ای در تاریخ ایران از خود بر جا گذاشت

استاذسیس : سردار دلیر ایران که در نواحی هرات و بادغیس و سیستان بر ضد منصور خلیفه ستمگر عباسی قیام کرد و عاقبت به فرمان منصور در بغداد به دار آویخته شد و یکی از سمبلهای عرب ستیزی را در ایران به جای گذاشت و درس وطن پرستی در برابر یورش بیگانگان برای جوانان به جای گذاشت

احمدبن محمد نهاوندی : ( مرگ در 835 تا 845 م / 221 تا 231 ه) در ***ی شاپور بر آمد – ستاره شناس م مؤلف زیج

احمد معماری لاهوری و برادرش استاد حمید لاهوری : سده یازدهم هجری معماران ایرانی سازنده تاج محل در هندوستان

ارد بزرگ: میهن پرست ترین اندیشمند حال حاضر ایران است . مجموعه بسیار با ارزش اندیشه های او با عنوان ( آرمان نامه ) گردآوری شده است .

انوشیروان عادل : ملقب به انوشیروان دادگر . پادشاه معروف ساسانی که با بنیان گذاشتن قوانین حکومتی – دادگستری – اجتماعی و کشوری ایران را به مرز باشکوه ترین کشورهای جهان مبدل نمود . او مزدک و مزدکیان را که مدعی پیامبری شده بودند و دین ساختگی را می خواستند رواج دهند ( که قوانین مزدکی همان قوانین زرتشت با کمی تغییر بود ) همگی را نابود کرد و مشهورترین کاخ معماری ایرانی را در عراق پایه گذاشت که تیسپون نام گرفت ولی بعدها توسط سپاه اسلام ویران شد

استخری(اصطخری) : وی را نیزابن ندیم از محاسبان ومهندسان بشمار آورده است از جغرافی دانان نامداری مشرق زمین

ابو سعید ابوالخیر : شاعر و عارف بزرگ پارسی قرن 4 و 5

امیر خسرو دهلوی : شاعر بزرگ پارسی قرن 6 که خاندانش از ایران ترک وطن نمودن و هندوستان رفتند

اوحدی مراغه ای : شاعر و عارف قرن 7 هجری

انوری ابیوردی : شاعر و استاد نامدار قرن 6 هجری – استاد علوم – ریاضیات و نجوم و از پیروان ابن

سیناسعدی شیرازی : مشرف بن مصلح یکی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی در قرن 6 هجری

سهل بن بشر ( یا سهل بن حبیب بن هانی ) : در نیمه اول سده نهم میلادی ( سده سوم هجری ) در خراسان بر آمد . ستاره شناس و منجم

سیاوش : یکی از اسطوره های ملی ایرانیان . مردم ایران زمان های مدیدی سوگ سیاوش را هر ساله گرامی میداشتند . پسر کیکاوس و پدر کیخسرو . سودابه زن کیکاوس عاشق او شد که سیاوش از او امتناع ورزید . سودابه به همین جهت اورا نزد پدر متهم ساخت و سیاوش بتوران نزد افراسیاب رفت و دختر وی را به زنی گرفت . گرسیو برادر افراسیاب به سیاوش حسد برد و افراسیاب را وادار به کشتن او کرد . که کشته شدن سیاوش باعث جنگهای طولانی و غضب ناکی میان ایرانیان و تورانیان گشت

سیف فرغانی : از شاعران و عارفان قرن 7 هجری

سهل طبری : در اوایل سده نهم میلادی ( سده سوم هجری ) بر آمد – اهل طبرستان ( تبرستان ) ستاره شناس وپزشک

صائب تبریزی : استاد غزل سرای پارسی قرن 10 هجری

شهریار : استاد شعر – دانشجوی پزشکی – از مریدان حافظ – که دیوان کاملش را به پارسی و یک مجموعه مشهور آذری به نام حیدر بابا از وی باقی مانده

شیخ بهایی : عالم بزرگ شیعه قرن 10 هجری – از علاقه مندان به تصوف و عرفان پارسی
شمس الدین محمد بن ایوب دینسری : (سده هفتم هجری)- دایره المعارف نویس و نگارنده کتاب نوادر التبا در لتحفه البهادر که شامل مباحثی از علوم طبیعی است

شاپور ذوالاکتاف : شاپور دوم پادشاه مقتدر ساسانی که پس از خلع آذر نرسی بر تخت پادشاهی ایران جلوس کرد و هفتاد سال پادشاهی کرد . او یکی دیگر از پادشاهان بزرگ ایران است که چندین بار از حمله اعراب به ایران جلوگیری کرد و با اندیشه نیک سرزمین آریایی ما را از هجموم بیگانگان محفوظ داشت . او را به این جهت ذوالاکتاف میخوانند که دارای شانه های پهن و بزرگ بود . در بعضی از کتب تاریخی گفته است به دلیل آنکه پس از اسیر کردن مهاجمین ( اعراب ) از کتف آنان طنابی عبور میداده و همه را به طناب میکشیده ذوالاکتاف نامیده شده ولی این باور با ابهت و منش نیاکان ما در تضاد است .
شیده : دوره ساسانی – سازنده کاخ خورنق

شاهین : یکی از بزرگ سرداران و سپهسالاران ایران در زمام پادشاهی خسرو پرویز ساسانی
شیدرنگ : پزشک و فیلسوف ایرانی در عهد ضحاک که پزشکی را یکی از مشاغل واجب الوجوب میدانسته

قطب الدین شیرازی : (1236-1311م)-ریاضیدان،ستاره شناس، نور شناس، پزشک، فیلسوف ایرانی
فارابی،ابو نصر : (مرگ در 340/339 هجری یا 951/950م) دانشمند و فیلسوف ، در طبقه بندی علوم و در تبیین قوانین صوت و در تعریف دانش ها نقش عمده ای داشت

فردوسی : حکیم فرزانه ابوالقاسم حسن ابن اسحق . از وی به نام خداوندگار تاریخ و فرهنگ ایرانشهر یاد میکنند . شاعر نامی ایران که ایران را پس از 200 سال از دست زبان اعراب نجات داد و دوباره زبان پارسی را که از ریشه پهلوی و دری گرفته شده است را به کشور هدیه کرد . او در سال 329 در قریه باژ از توابع طوس پا به حیات گذاشت و مدت 35 سال از عمر خود صرف جمع آوری تاریخ ایران به صورت نظم و شعر کرد که منبع گردآوری او از کتاب خدای نامه شاهنشاهی ساسانیان بود . اما حاکم وقت سلطان محمود غزنوی رنج او را ضایع کرد و او را آزرده و رنجیده خاطر نمود . او یکی از سه اثر بزرگ و شاهکار ادبی جهان را بوجود آورد که هم اکنون کشورهای مختلفی یادواره او را گرامی میدارند و او در نهایت اندوه در سال 411 هجری در طوس درگذشت . که بدلیل سروده های جنجالی او علیه اعراب و نکوهش چنیدن باره آنان – مسلمانان بر جشدش نماز نگذاشتند و وی را در گورستان مسلمان خاک نکردند ولی او در تاریخ جاوید ماند شاهنامه بزرگ فردوسی
فضل بن حاتم نیریزی : ( مرگ در 922 م / 310 ه ) ریاضی دان ، هندسه دان و ستاره شناس

فخرالدین عراقی همدانی : عارف و شاعر نامور قرن 7 هجری ایران زمین
فرخی سیستانی : غزل گوی و قصیده سرای نامدار قرن 5 هجری ایران زمین

فروغی بسطامی : شاعر – غزلسرا – استاد پارسی گوی – عارف و ریاضدان قرن 13 هجری
فرغان : دوره ساسانی- سازنده تاق کسرا

عاملی – بهاالدین : (1031-953هجری) ریاضیدان، معمار، فیلسوف

عبید زاکانی : منتقد اجتماعی قرن 7 هجری که شکایات خود را از دست حکام ظالم وقت به شعر پارسی در آورده است
علی بن سهل بن طبری : ( سده نهم میلادی / سده سوم هجری ) مؤلف فردوس الحکمه در طب و هوا شناسی ، نجوم

عمربن فرخان طبری : ( مرگ در 815 م / 200 ه) از مردم طبرستان – ستاره شناس و معمار
عبدالملک بن محمد شیرازی : ریاضیدان و ستاره شناسی که در نیمه دوم سده دوازدهم میلادی(ششم هجری) برآمد

عطار نیشابوری : شاعر و عارف نامدار قرن 6 هجری ایران زمین

عبدالرحمن بن عمر صوفی رازی : زاده ری(376-291ه)(986-903م) ستاره شناس
غیاث الدین جمشید محمد طبیب ( الکاشی) : (790-832 هجری قمری) از مردم کاشان، ریاضیدان و محاسب

عمر خیام : فیلسوف – منجم – ریاضیدان و اندیشمند ایران زمین . که نه تنها ایران را دگرگون نمود بلکه تاثیری ژرف در جهان از خود برجای گذاشت . هم اکنون تندیس این بزرگ مرد در دانشگاه فلورنس ایتالیا نصب است و فلسفه و خصوصیات او تدریس میشود . او در زمان جلال الدین ملکشاه سلجوقی زیست کرد و از قوانین اعراب بیابانگرد که سایه در کشور متمدن ما گسترانیده بود به تنگ آمده بود و رباعیات بسیاری در شکایت از آنان به روشنی گفت
کاوه آهنگر : آهنگری که چرم پاره خود را بر سر نیزه زد و ضحاک تازی را از تخت پادشاهی ایران به زیر افکند و بعدها چرم وی به درفش ملی کاویانی مبدل گشت . کاوه با یاری مردم ضحاک تازی را در کوه دماوند حبس کرد و فریدون را به سمت پادشاه ایران نشاند

کمبوجیه : کامبوزیا یا کامبیز . فرزند کورش بزرگ . او با اقتداری ستودنی و باور نکردنی در سال 525 قبل از میلاد سرزمین های مصر را بدلیل عمل نکوهیده مصریان در برابر ایرانیان که تعدای از ایرانیان را در مصر کشتند و به تمسخر پرداختند فتح کرد و کل مصر به زیر چتر پادشاهی ایران در آورد . او پیرو مزدیسنا زرتشت بود و همواره دین بهی را دنبال میکرد وی در راه بازگشت خبر دار شد که فردی به نام بردیه یا گئومات ادعای پادشاهی ایران نموده است و به نام برادر او کل پادشاهی را از آن خود کرده و دست به جنایات و کشتار مردم ایران زده که در نهایت از اندوه این کار جان داد . هرودوت چون او به خدای مصر ( یک گاو ) بی احترامی کرده بود و او را با ضرب چاقو کشته بود به او لقب دیوانه داد ولی این یکی دیگر از برگهای زرین خداپرستی در ایرانیان آن روزگار بود
کورش بزرگ : کورش بنیانگذار دودمان هخامنشیان بود. او و مهرداد اشکانی و نادرشاه افشار را سه پادشاه بزرگ تاریخ ایران می دانند . او در رفومی آرام پدر بزرگ خویش را از قدرت برکنار نمود و خود پادشاهی ایرانزمین را بر عهده گرفت .

کیخسرو : سومین پادشاه مقتدر کیانی به خونخواهی کشتن سیاوش برخواست و مدتهای زیادی با تورانیان جنگید و در نهایت آنان را مغلوب ساخت و افراسیاب را به دلیل کشتن سیاوش که نه تنها پدر وی بود بلکه یکی از قهرمانان نامی ایران بود کشت . پدرش سیاوش و مادرش فرنگیس بود
کیومرث : نخستین پادشاه و بنیانگذار سلسله پیشدادی در پیش از ظهور هخامنشیان . نام وی در اوستا گیومرتا آمده است و ذکر شده است که زرتشتیان او را نخستین انسان میدانند . در زمان او مردم در غارها و کوهها بودند و بدن خود را با پوست حیوانات می پوشاندند

گشتاسب : پنجمین پادشاه از سلسله کیانی . پسر لهراسب و پدر اسفتدیار روئین تن گفته شده که زرتشت در زمان وی ظهور نموده است و گشتاسب شاه اولین کسی است که به زرتشت گرویده است و از مبلغان اصلی دین بهی میبشاد که در گسترش آن نقش مهمی ایفا کرده است

وحشی بافقی : غزلسرای و عارف قرن 9 هجری ایران زمین

مازیار : یکی دیگر از قیام کنندگان بر علیه حکومت اعراب در ایران . وی در طبرستان بنایی عظیم ساخت و در جهت بازگرداندن عظمت ایران به قبل از یورش تازیان تلاش کرد . وی در زمان معتصم عباسی قیام خود را آغاز کرد و در صدد بر آمد همگام با بابک خرمیدن هویت ملی ایرانی را زنده کنند که در نهایت با جنگهای معتصم دستگیر و در بغداد کشته شد . او نیز یکی دیگر از تندیس های ملی گرایی ایرانیان در برابر تهاجم دیگر کشورها است

مرداویج : پسر زیار . سردار بزرگ ایرانی که او نیز در جهت متلاشی کردن حکومت اعراب در ایران کوشید و جان داد . وی فرمانده لشگر اسفار پسر شیرویه عامل نصر بن احمد ساسانی بود طبرستان را برای اسفار فتح کرد . پس از کشته شدن اسفار- مرداویج قزوین و همدان و اصفهان و اهواز را گرفت و لشگر المقتدر خلیفه جنایتکار عباسی را شکست داد . وی در کمال تاسف در سال 323 هجری قمری در حمام اصفهان به دست غلامان ترک کشته شد

مطهر بن طاهرمقدسی : (356ه 966م) دربست سیستان برآمد- دایره المعارف نویس وبازگوکننده اعداد بزرگ هندی

مهران : یکی دیگر از سرداران بزرگ ایران . وی از سپهسالاران ارتش ایران ( یزدگرد ساسانی ) بود و با اعراب بیابانگرد جنگید و ابوعبیده سردار مشهور عرب را به قتل رسانید

حسین معمار : معمار بقعه هارون در سال 918هجری

مهرداد بزرگ : موئسس سلسله شاهنشاهی پارتیان بود که ایران را از گسستگی و لجام گسیختگی دوران تحت اشغال یونانیان سلوکی رهایی بخشید . وی در سال 160 تا 140 قبل از میلاد با نبردهای وطن پرستانه ایالتهای ماد – پارس – خراسان – بابل – آشور – هرات و سیستان و . . . را جزو ایران بزرگ نمود . وی پادشاه سلوکیان را اسیر نمود و با وی با انسانیت رفتار کرد و به او در گرگان مستقر ساخت و برای حسن نیت به آنان با دختر وی ازدواج نمود . او را از بزرگ ترین اشخاص موثر در تاریخ ایران نامیده اند . که به راستی اگر ظهور نمی کرد امروز مشخص نبود ما در کجای تاریخ جای داشتیم

ملک الشعرای بهار : سراینده پارسی گوی قرون معاصر که به ایران باستان علاقه بسیاری داشت . روزنامه نگار و نویسنده نامدار ایران زمین در قرن 13 هجری

محمد ابن اشرف شمس قندی : ریاضیدان و ستاره شناس سده سیزدهم میلادی

محمد بن ابوبکر فارسی : ریاضیدان و ستاره شناس ایرانی نیمه دوم سده سیزدهم میلادی

مسعود سعد سلماس : شاعر قرن 5 هجری – استاد شعر پارسی

مولانا : بزرگترین عارف ایران زمین و پارسی گوی بزرگ قرن 6 هجری

موید الدین طغرانی : (مرگ در 1112/1111م) زاده اصفهان – شاعر و شیمیدان ایرانی

ماشاءالله (مناسه) : ( مرگ در 815 یا 820 م ) یهودی ایرانی الاصلی که در پروژه شهر بغداد با نوبخت همکاری میکرد


ماخذ : https://forum.iranproud.com/mrdan-bzrg-tarykh-ayran-zmyn-t265907.html?s=ca5545d58f94d0736c3946e199004775&[ www.May3a.Com ] : اس ام اس های تریپ لاو و عاشقونه

Posted in جملات حکیمانه ، پند ها و اندرز ها ، جملات کوتاه ، سخنان زیبا ، جملات کوتاه ، سخنان ارد بزرگ در 9:14 ب.ظ. توسط babozorgan

اس ام اس های تریپ لاو و عاشقونه

گر می نخوری طعنه مزن مستان را

بنیاد مکن تو حیله و دستان را

تو غره بدان مشو که می نخوری

صد لقمه خوری که می غلامست آن را

اس ام اس های تریپ لاو و عاشقونه

غم عشقت بیابون پرورم كرد

هوای بخت بی بالو پرم كرد

بمو گفتی صبوری كن صبوری

صبوری طرفه خاكی بر سرم كرد

—————اس ام اس های تریپ لاو و عاشقونه————-

تا خاک مرا به قالب آمیخته اند

بس فتنه که از خاک بر انگیخته اند

من بهتر از این نمی توانم بودن

کز بوته مرا چنین برون ریخته اند

————–اس ام اس های تریپ لاو و عاشقونه———-

ای دل تو به ادراک معنا نرسی

در نکته زیرکان دانا نرسی

امروز ز می و جام بهشتی می ساز

کانجا که بهشت است رسی یا نرسی

————–اس ام اس های تریپ لاو و عاشقونه————

امشب ز غمت میان خون خواهم خفت

وزبسترِ عافیت برون خواهم خفت

باور نکنی خیال خود را بفرست

تا در نگرد که بی تو چون خواهم خفت

————–اس ام اس های تریپ لاو و عاشقونه————

نه یادم می کنی نه می روی یاد

به نیکی باد یادت ای پریزاد

عجب نبود کنی فایز فراموش

فراموشی است رسم آدمیزاد

————–اس ام اس های تریپ لاو و عاشقونه———–

سحرگه برگ گل تر شد ز شبنم

نسیم آهسته زلفش ریخت بر هم

بیاور عطر زلفش سوی فایز

مرا فارغ کن از غم های عالم

—————-اس ام اس های تریپ لاو و عاشقونه———

به سیر باغ رفتم باختم من

نظر بر نو گلی انداختم من

الهی دیده فایز شود کور

که دلبر آمد و نشناختم من

————-اس ام اس های تریپ لاو و عاشقونه————

شب آمد تا شب وصلم دهد یاد

دهد خاک وجودم جمله بر باد

یقین می سوخت فایز ز آتش دل

نمی کردش گر آب دیده امداد

————–اس ام اس های تریپ لاو و عاشقونه———-

بیا که از حد گذشت ایام دوری

کنم تا کی زمهجوری صبوری

اگرچه دوری از چشمان فایز

ولی با دل تو دایم در حضوری

————–اس ام اس های تریپ لاو و عاشقونه————-

خیالت آورد بــر من شــبیـخون

مرا بر خوان احـــسانت شـبیخون

شبیخون زد به فایــــز لشـکرغم

شبی آب آید از چشمم..شبی ..خون

————————————

دل من حالت پروانه دارد

به آتش سوختن پروا ندارد

به دل فایز چو مرغ پر شکسته

به هرجا کو فتد پروا ندارد

————-اس ام اس های تریپ لاو و عاشقونه——-

بیا تا برگ گل نا رفته بر باد

گلی چینیم و نشینیم دلشاد

بت فایز مکن تاخیر چندان

که تعجیل است عمر آدمیزاد

————————————

پیراهن خیس ابر تن پوش من است

صد باغ تبر خورده در آغوش من است

این زندگی کبود این تلخ بنفش

زخمی است که سالهاست بر دوش من است

————————————

از شهر تو رفت خواهم ای شهرآرای

جان را به وداع کوتهی روی بنمای

از جور تو در سفر بیفشردم پای

دل را به تو و تو را سپردم به خدای

————————————

نه اینکه بی تو نخندم…نه!

اما به نیامدن همیشه ی نگاهت قسم,

تمام خطوط این خنده های خواب آلود,

با های های گریه های شبانه,

از رخساره ی خسته و خیسم پاک می شوند!

————–اس ام اس های تریپ لاو و عاشقونه———-

غمم بی حد و دردم بی شماره

فغان کاین درد من درمان نداره

خداوندا نداند ناصح من

که فریاد دلم بی اختیاره

————–اس ام اس های تریپ لاو و عاشقونه————

اندر دل بی وفا غم و ماتم باد

آن را که وفا نیست ز عالم کم باد

دیدی که مرا هیچ کسی یاد نکرد

جز غم که هزار آفرین بر غم باد

—————اس ام اس های تریپ لاو و عاشقونه———

این کـوزه چو مـن عاشـق زاری بودست

در بنــــد ســر زلــــف نـــــگاری بودست

این دســـته که بـــــر گردن او می بینی

دستی اســت که بر گردن یاری بودست

————–اس ام اس های تریپ لاو و عاشقونه———–

یارب! نه دلم بسته‌ی غمهای تو بود؟

چشمم شب و روز غرق نماهای توبود؟

بر جرم و خطای من چه میگیری خشم؟

چون جمله به امید کرمهای تو بود

————–اس ام اس های تریپ لاو و عاشقونه———–

نا کرده گنه در این جهان کیست بگو

وانکس که گنه نکرد چون زیست بگو

من بد کنم و تو بد مکافات کنی

پس فرق میان من و تو چیست بگو

————اس ام اس های تریپ لاو و عاشقونه———–

نی هفت بند صدائی داره آخر

که هر یاری خدائی داره آخر

همه میگن که عاشق کشتنی بی

که عاشق هم خدائی داره آخر

————اس ام اس های تریپ لاو و عاشقونه———-

ای مثل غرور ساده ی آیینه فاش

کاری نکنی شکستگی آید و کاش

دیدار تو با آیینه حرفی دارد

هم با همه باش و هم جدا از همه باش

————-اس ام اس های تریپ لاو و عاشقونه———

برخیز و بیا بتا برای دل ما

حل کن به جمال خویشتن مشکل ما

یک کوزه شراب تا بهم نوش کنیم

زان پیش که کوزه ها کنند از گل ما

————اس ام اس های تریپ لاو و عاشقونه———-

چون عهده نمی شود کسی فردا را

حالی خوش کن تو این دل شیدا را

می نوش به ماهتاب ای ماه که ماه

بسیار بتابد و نیابد ما را

————اس ام اس های تریپ لاو و عاشقونه——–

فرستنده اس ام اس های زیر: آناهیتا از یزد

دلم برای دیدنت چه شاعرانه لک زده. بلور قلب کوچکم ز دوریت ترک زده

———اس ام اس های تریپ لاو و عاشقونه——–

تازگی ها طلا شدی ، گم شدی کیمیا شدی . دیگه پیام نمیزنی ، مثل غریبه ها شدی…

————-اس ام اس های تریپ لاو و عاشقونه——-

آسمان می بارد گل میمیرد.تو نه گل باش نه آسمان .زمین باش تاآسمان برای تو بگرید و گل برای تو بمیرد

———–اس ام اس های تریپ لاو و عاشقونه————-

خود را به که بسپارم وقتی که دلم تنگ است پیدا نکنم همدل .دلها همه از سنگ است گویا که در این وادی از عشق نشانی نیست. گر هست یکی عاشق آلوده به صد رنگ است

اس ام اس های تریپ لاو و عاشقونه

صد جفا گل می كند بلبل تحمل می كند…..دوستی آن است كه بلبل می كند.

———-اس ام اس های تریپ لاو و عاشقونه———–

لیوان ز لبت بوسه گرفت من ز لیوان

دیدی ز لبت بوسه گرفتن به چه عنوان؟

از بس ز لبت بوسه چون قند گرفتم

از قند لبت من مرض قند گرفتم…

————-اس ام اس های تریپ لاو و عاشقونه———–

تجربه شانه ایست که طبیعت وقتی ما کچل میشویم, به ما می دهد!

———–اس ام اس های تریپ لاو و عاشقونه———-

زندگی مثل یه دیکته است. مینویسم و پاک میکنیم غافل از روزی که میگن برگه ها بالا…

————-اس ام اس های تریپ لاو و عاشقونه———-

ازدواج مثل دستشویی می مونه .. اونایی كه تو هستن می خوان بیان بیرون .. اونایی كه بیرون هستن این پا اون پا می كنن برن تو

———–اس ام اس های تریپ لاو و عاشقونه———-

سلامی به گرمی آش رشته، كه روش با پیازداغ نوشته:

«دوست دارم فرشته «

———–اس ام اس های تریپ لاو و عاشقونه———–

آینده جوانان را از روی خواسته ها ، و گفتار ساده اشان ، می توان پی برد yekmobile.com نپنداریم که میزان دارایی و یا امکانات آنها ، دلیلی بر پیروزی و شکست آنهاست ، تنها مهم خواسته و آرزوی آنهاست

————اس ام اس های تریپ لاو و عاشقونه———-

کسی که می ماند و نمی پرد به یک راز بزرگ آگاه گشته و آن فلسفه پرواز است. اُرد بزرگ

———-اس ام اس های تریپ لاو و عاشقونه——

شیشه ها شكستنیست

زندگی گذشتنیست

این فقط محبت است كه همیشه ماندنیست

——–اس ام اس های تریپ لاو و عاشقونه———

زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید ٬ ورنه بر سنگ مزارش آب پاشیدن چه سود ؟ زنده را تا زنده است قدرش بدان ٬ ورنه بر روی مزارش کوزه گل چیدن چه سود ؟

—–اس ام اس های تریپ لاو و عاشقونه—-

ماخذ : http://www.may3a.com/post/23

ژوئیه 9, 2009

تارنگار دختر صحرا : حرف حساب 5

Posted in جملات حکیمانه ، پند ها و اندرز ها ، جملات کوتاه ، سخنان زیبا ، جملات کوتاه ، سخنان ارد بزرگ در 7:52 ب.ظ. توسط babozorgan

گفته هاي بزرگان

آموزگاري ، عشق است چنين جايگاهي هيچگاه به دست غير مباد. ارد بزرگ

بخيل براي ثروت خود نگهبان است و براي ارث انباردار . بزرگمهر

مرور زمان به خودي خود بسياري از نگراني ها را از بين مي برد . ديل كارنگي

استوارترين پيمانها آنهايست كه با انديشه مان پذيرفته ايم . ارد بزرگ

هر چه نور بيشتر باشد ، سايه عميق تر است . گوته

همه زيبايي هاي بي پيرايه ازعشق سرچشمه مي گيرند،اماعشق از چه چيز سرچشمه مي گيرد؟ عشق از جنس چيست ؟ اين فرا طبيعي از كدامين طبيعت جاري شده است؟ زيبايي زاده ي عشق است. عشق زاده ي توجه و اعتناست ، توجه اي ساده به ساده ها . توجه اي متواضعانه به هر آنچه كه متواضع و بي پيرايه است . توجه اي زنده به همه ي زندگي ها . بوبن

تا چيزي از دست ندهي چيز ديگري بدست نخواهي آورد اين يك هنجار هميشگي است . ارد بزرگ

با تقوي و خوبي ميتوان سعادت آفريد . زنون

براي شب پيري در روز جواني چراغي بايد تهيه كرد . پلوتارك

براي پرش هاي بلند ، گاهي نياز است چند گامي پس رويم . ارد بزرگ

زماني‌ كه‌ همسرم‌ با من‌ است‌، حاضر نيستم‌ فقر و تنگدستي‌ خود را با تمول‌ معاوضه‌ كنم‌ و او را از دست‌ بدهم ‌. بوستر

انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عميق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است. منتسكيو

آنكه هميشه لبخندي بر لب دارد شادي را به همگان هديه مي دهد . ارد بزرگ

مشكلات خود را بر ماسه ها بنويسيد و موفقيت هايتان را بر سنگ مرمر. پرمودا باترا

كسي كه از هيچ چيز كوچكي خوشحال نمي شود ، هيچگاه خوشبخت نخواهد شد. اپيكور

بخشيدن تخت و اورنگ به خويشاوندان ، از زبوني است . ارد بزرگ

از اشتباهات خود شرمنده نشويد و آن را جرم ندانيد. كنفسيوس

اطفال بيشتر به دستور و سرمشق محتاجند تا انتقاد و عيب جويي . ژوبر

هيچ گاه براي آغاز دير نيست ، همين بس كه به خود بگويم اين بار كار ناتمام را ، پايان مي دهم . ارد بزرگ

آرامش مدام نيز كسل كننده است. گاهي طوفان هم لازم است . فردريش نيچه

ماخذ : تارنگار دختر صحرا


تارنگار گل گندم : حرف حساب

Posted in جملات حکیمانه ، پند ها و اندرز ها ، جملات کوتاه ، سخنان زیبا ، جملات کوتاه ، سخنان ارد بزرگ در 1:44 ب.ظ. توسط babozorgan

از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش . آلبرت انیشتن
نامداران ابتدا از نام خویش گذشته اند . ارد بزرگ
ماخذ : تارنگار گل گندم

تارنگار دنیای ما : جملات زیبا

Posted in جملات حکیمانه ، پند ها و اندرز ها ، جملات کوتاه ، سخنان زیبا ، جملات کوتاه ، سخنان ارد بزرگ در 1:42 ب.ظ. توسط babozorgan

۱- پوزش خواستن از پس اشتباه ، زیباست حتی اگر از یک کودک باشد ( ارد بزرگ )

۲- قبول حقیقت از بیان حقیقت سخت‌تر است . ( هیچکاک )

۳- تمام روز را کار کنید و هر دقیقه را هم به حساب بیاورید . ( برایان ترسی )

۴- تاریخ تکرار بى پایان خطاهاى زندگى است. ( لورنس دورل)

۵- فرهنگ رودخانه اى است به قدمت تاریخ. ( یونگ )

۶- تمام وجودم را برای سرفرازی میهن بخشیدم به این امید که افتخاری ابدی برای کشورم کسب کنم .( نادر شاه افشار )

۷- انسان آن قدر وقت ندارد که نیمی از عمرش را صرف نزاع و ستیزه کند .( لرد آوی یوری)

ماخذ : تارنگار دنیای ما


صفحهٔ پیشین · صفحهٔ پسین